Kateri so glavni deli preglednice?

Vrstica

Vodoravni trakovi preglednice se imenujejo črte. Identificirani so po številki na levi strani lista. Temu pravimo naslov.

Stolpci

Navpične črte so stebri. Identificirani so s črkami na začetku vsake. Imenujejo jih naslovi stolpcev.

Celica

Točko, kjer se črte in stolpci sekajo, imenujemo celica. Če ga želite aktivirati, preprosto kliknite nanj.

Vrstica formule

Podatke ali formule lahko vnesete neposredno v aktivno celico ali vnesete v formularno vrstico. Če kliknete na celico, ki že vsebuje podatke, bo uporabljena formula prikazana v tej vrstici.

Tržno ime

Ime kvadrata se nahaja v zgornjem levem pred formularno vrstico in omenja lokacijo aktivne celice, v kateri delate.

Zanimivi Članki