Kateri so elementi diagrama tokov?

Terminator

Terminator je predstavljen z majhnim pravokotnikom z ukrivljenimi vogali. Terminatorji se pojavijo na začetku in na koncu diagramov poteka. Končni terminator se pojavi samo enkrat v diagramu.

Procesi

Postopek je predstavljen s pravokotnikom. To se nanaša na ukrep v poslovnem procesu in mora biti opisano jasno in jedrnato. Postopek lahko opišemo z eno samo besedno zvezo vrste glagola, na primer "Razvrsti pisarniške potrebščine." V procesih poteka mora biti ohranjena enaka raven podrobnosti.

Niti

Navoj je predstavljen s pravokotnikom z dvojnimi črtami na vsaki strani. Niti je pomemben postopek, ki ga lahko razčlenimo na enostavnejše procese, ki jih je mogoče razviti v drugem diagramu poteka.

Odločba

Odločitev predstavlja diamant. Za postopek, ki lahko odgovori na odločitev "da" ali "ne", je potrebno polje z odločitvami.

Konektor

Konektor je predstavljen z majhnim krogom ali škatlo s konektorji in je označen s črkami. Diagram poteka na eni strani je jasnejši od diagrama na več straneh. Konektor zagotavlja, da so procesi logično in pravilno povezani na več straneh.

Puščice

Puščice, narisane v eni smeri, po možnosti od vrha do dna, ohranjajo jasnost diagrama. Izogibajte se puščicam, ki krožijo, ker lahko to kaže na odvečnost v poslovnem procesu. Če so cikli potrebni, za jasnost podaljšajte črte puščice navzgor in v levo.

Zanimivi Članki